S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.Reklamační řád

Prevence

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního,je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.


Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.


Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.K zajištění řádné péče a údržby slouží vhodné přípravky a čistící prostředky běžně dostupné

Podmínky reklamace
K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací dodržujte prosím následující podmínky:

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vady musí kupující vytknout u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, bez zbytečného odkladu.(ihnet po zjištění) písemě elektronickou poštou info@designhomeart.cz s kopií dokladu o zakoupení (fakturou)a telefoním kontaktem.

Zboží, které reklamujete, je nutno včetně  podrobného popisu závady zaslat ma adresu Langrova 1056 Červený Kostelec 549 41. Reklamové zboží nesmí být zasláno na dobírku v takovém případě nebude zboží převzato k reklamaci.Poštovné hradí odesilatel (kupujicí)

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní (po domluvě s prodávajicím) a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu zákazník předloží reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávajicí je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců (Přiměřeně dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění ).

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci

Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu z kupní ceny, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s vedoucím prodejny nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.

Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet ode dne uvedeného na faktuře. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nezískává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

V případě, že zboží, které kupující reklamuje nemá vadu nebo se na něj záruka nevztahuje, múže být před převzetím zboží požadováno
uhrady nákladú spojené s dopravou a vyřízením reklamačního procesu.


Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením 

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

NTdjYjMyND